Kontakt

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii:

ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Usługi związane z ochroną majątku naszych Klientów mają na celu zabezpieczenie roszczeń oraz ochronę przed nieuczciwymi dłużnikami, minimalizację ryzyk związanych z podejmowaną działalnością gospodarczą.

Do zabezpieczeń majątku używa się m.in. takich środków jak ustanowienie hipoteki, zastawu, weksli, awali, poręczeń, gwarancji,

W ramach usług związanych z ochroną majątku naszych Klientów możemy wyróżnić takie usługi jak:

  1. doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie umów,
  2. sporządzanie umów,
  3. opiniowanie i analizowanie umów, w tym wskazywanie ryzyk związanych z zawarciem umowy,
  4. doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,
  5. usługi powiernicze,
  6. doradztwo w zakresie powództw przeciwegekucyjnych,
  7. doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia roszczeń,
  8. wsparcie prawne w zakresie ustalania zakresu i podstaw odpowiedzialności,
  9. doradztwo w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich,
  10. doradztwo prawne i podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warszawa (03-286), ul. Malborska 1/11

Skontaktuj się !

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

SSP FINANCE GROUP – WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

GOTOWE SPÓŁKI – SPRZEDAŻ I REJESTRACJA

WIRTUALNY ADRES  – wirtualna siedziba w Polsce i za granicą

SPÓŁKI ZAGRANICZNE – spółki w UE i OFFSHORE