Kontakt

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii:

ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria Prawna SSP Lukasz Pasternak i Partnerzy w ramach doradztwa prawnego oraz międzynarodowego planowania podatkowego wspiera Klientów w rejestracji fundacji prawa prywatnego, które mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące zarówno osobom fizycznym jak i prawnym chronić majątek, ale również w sposób efektywny wpierać planowanie podatkowe.

W ramach usług zakładamy między innymi fundacje prawa prywatnego na Malcie oraz innych krajach.

Zasadniczo fundacje prywatne swoją konstrukcją przypominają Trust.

Trust jest instytucją, która powstaje w ten sposób, że założyciel przekazuje określone aktywa (majątek) na rzecz osoby zwanej trustee, wskazując jej, w jaki sposób ma tymi aktywami zarządzać oraz na czyją korzyść albo na jaki cel ma je przeznaczać.

Możliwe jest przekształcenie fundacji w Trust i odwrotnie.

Fundator (podobnie jak w przypadku Trustu), przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Fundacja nie może jednak wykorzystywać środków do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba, że jest to działalność stricte inwestycyjna.

Majątek zgromadzony w fundacji powierzany jest pod zarząd, tj. administratorowi powołanemu i działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów.

Fundacja  w przeciwieństwie do Trustu posiada odrębną osobowość prawną. Trust jest tylko umową cywilnoprawną natomiast fundacja jest tworzona w pewnej specyficznej konwencji.

Fundacja rejestrowana jest w rejestrze co daje jej pewną stabilność i niewzruszalność.

Śmierć osoby zakładającej Trust może rodzić konsekwencje na gruncie prawa spadkowego, natomiast w przypadku fundacji statut fundacji zostaje niezmieniony.

W celu poznania szczegółowej i pełnej oferty fundacji prywatnych za granicą zapraszamy do kontaktu!

Wybrane Fundacje

   Holandia

   Luksemburg

    Malta

   Belize

Warszawa (03-286), ul. Malborska 1/11

Skontaktuj się !

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

SSP FINANCE GROUP – WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

GOTOWE SPÓŁKI – SPRZEDAŻ I REJESTRACJA

WIRTUALNY ADRES  – wirtualna siedziba w Polsce i za granicą

SPÓŁKI ZAGRANICZNE – spółki w UE i OFFSHORE